ثبت نام

 
امروز یکشنبه 25 آذر 1397
 
 
 
1395/02/22  
برگزاری اولین جلسه کمیته نظام پیشنهادها در سال 95
اولین جلسه کمیته نظام پیشنهادها در سال 95 در تاریخ94/2/19 در اداره سازمان و روش های معاونت برنامه ریزی و هدایت راهبردی برگزار گردید که طی این جلسه محورهای زیر مورد بررسی قرار گرفت : 1- بررسی پیشنهادهای رسیده از تاریخ 1394/12/01 الی 1394/12/29 2-تعیین محور های جذب پیشنهاد مبتنی بر استراتژهای بانک و عارضه های موجود برای فراخوان از طریق نظام پیشنهادها 3- بررسی تغییرات دستورالعمل نظام پیشنهادها : تعیین چشم انداز و اهداف نظام پیشنهادها نحوه ایجاد انگیزه در کارکنان برای ارائه پیشنهاد ها و ایده های ناب تعیین حق کارشناسی کارشناسان/ اعضاء کمیته نظام پیشنهادها ی بررسی کننده پیشنهادها
 
 
 
   
 
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این نرم افزار طبق قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار متعلق به شرکت فن آوری راه آینده می باشد. ©1393